KVINNOR KROKAR ARM

för ett jämställt samhälle fritt från våld den 8 mars 2023

Illustration: Siw Lövkvist/FunktionellForm

Illustration: Siw Lövkvist/FunktionellForm

Lyssna på Jämställdhets- och arbetsmarknadsministern, varför hon krokar arm. Paulina Brandberg 2023

#Kvinnorkrokararm

På Internationella Kvinnodagen kommer kvinnor i runt om i Sverige att kroka arm för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering.

Att kroka arm är enkelt! Gör det hemma med din familj, i skolan med lärare eller kursare, på din arbetsplats med chefer och kolleger mm.

Kroka arm hashtaga #kvinnorkrokararm och posta på bilden på sociala medier.

När ni krokar arm ska ni ställa frågan, varför finns kvinnovåldet, diskriminering och tystnadskultur runt dessa och hur kan jag göra skillnad? Känner jag någon som blir misshandlad och vad gör jag åt det? Vad gör vi på vår arbetsplats när vår kollega blir slagen? Hur hjälper vi personen?

Vårt syfte är:

  • Att ena våra krafter, ta vara på våra erfarenheter, vår kunskap och tillsammans hitta lösningar på hur vi ska stärka samhället.
  • Att bilda och stärka nätverk mellan individer, organisationer och orter i Sverige.
  • Ta fram en policy – Vad gör du, dina kolleger, chefen, läraren när ni vet att hen utsätt för våld i hemmet? Varför finns det ingen policy eller handlingsplan för att hjälpa den utsatte? Vi på kvinnor krokar arm vill ta fram en policypärm med en handlingsplan som hjälper arbetsgivare och kollegor att hjälpa de utsatta.

Vad är viktigt att göra? 

Den 8 mars ska vi prata, vi ska ställa frågor, vi ska ge tips och råd till varandra. Vi ska diskutera demokrati, hälsa, varför så många barn dras in i kriminalitet, varför så många kvinnor dör på grund av mäns våld?

Något av det här kan du göra för att kroka arm med oss.

När du gör något att följande skriver vi ditt namn eller organisationsnamn på vår hemsida. Se längre ner vilka som redan är med.

  1. Posta en bild när du krokar arm med hashtag #kvinnorkrokararm. Det kan vara en bild tillsammans med din familj, vänner, granne, kollegor mm.
  2. Samla din förening, skapa en workshop, bjud in en talare tex och prata om olika ämnen som berör er.
  3. Kroka arm med en kvinnojour, fråga dem om du kan hjälpa till.
  4. Prata om detta på din arbetsplats. Fråga din chef hur företaget / du kan engagera dig? Vad finns det för stöd tillgängligt? 
  5. Gå med in en organisation som engagerar sig i olika samhällsfrågor
  6. Skriv en debattartikel och skicka till din lokaltidning
  7. Mejla eller ring om du kommer på fler sätt som vi kan kroka arm på

ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH FÖRETAG SOM HAR KROKAT ARM HITTILLS!

TACK TILL ALLA SPONSORER SOM KROKAR ARM MED OSS!

Jämställdhets- och arbetsmarknadsministern Eva Nordmark hälsning ”Kvinnor krokar arm” den 8 mars 2022.

EVA NORDMARK